Aram Tanis

home


Aram Tanis , 1978 (NL)
Aram Tanis’ zwart-wit foto’s laat hoogbouw zien vanuit bepaalde hoeken die afwijkt van de bestaande esthetiek van het ‘Nieuwe Kijken’ en de ‘Nieuwe Objectiviteit’ – constructivisme in ontwerp.
Het zijn composities die het materiaal en de afmetingen van het gefotografeerde op de voorgrond plaatsen.
Het onderwerp van de serie “Ji Hyun Song” is de horizontale concentratie van stedelijke ruimte, autowegen, parkeerplaatsen en hoogbouw in Seoul ,de hoofdstad van Korea,. De foto’s zijn gedeeltelijk genomen met een vogelvlucht perspectief en benadrukken de grid van de architectuur, gekarakteriseerd door een vergezicht die dynamisch wordt dankzij de radicale coördinaten van de blik.
Tanis is geboren in Korea, maar geadopteerd door Nederlandse ouders. Hij bezocht Korea pas weer enkele jaren geleden, kende de taal niet en was overdonderd door de drukke stad Seoul.
Tanis beschrijft de tweestrijd tussen fascinatie en gevoel van een buitenstaander met zijn blik op het hedendaagse Seoul, omdat hij zich richt op de oppervlakte van de dingen.
Zijn foto’s van Seoul heeft hij over een periode van twee en een half jaar gemaakt. Hij laat in zijn werk de dynamiek van de grote stad zien en tegelijkertijd de metropool waar mensen anoniem blijven en verborgen levens leiden. Wat blijft is een portret van de gehele structuur van de stad, die in termen van precieze waarneming niet alleen de topografie bevat, maar ook de structurele elementen van het sociale en de economie, om zo te verworden tot de lege ruimte in het web van functioneel gedifferentieerde stedelijke ruimte.
 

2004-2006                De Ateliers
1999-2003                Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
Expositie (selectie)
2007                        Vegas Gallery, Londen
                                Museum Winterthur ‘Plat(t)form 07’, Winterthur / Zwitzerland
                                Fotofestival Naarden ‘Emoticon’, W139, Amsterdam
2006                        Witte de With ‘Street, behind the cliche’, Rotterdam
                                8th international festival for artistic photography, Athene
2005                        Frankfurter Kunstverein ‘Parallel life’, Frankfurt am Main
2004                        FOAM, Amsterdam
           


Aram Tanis
, 1978 (NL)

Aram Tanis' black-&-white photographs present high-rises from angles reminiscent of the aesthetics of "New Seeing" and "New Objectivity" - constructivist in design, these are compositions that foreground the material properties and the size of the respective edifice.
Tbe subject of his series "Ji Hyun Song" is the horizontal concentration of urban space, multi-lane motorways, huge parking 1018, and office and residential high-rises in Korea's capital, Seoul.
The photographs are in part taken from a bird's eye perspective and focus on the formal grid of the architecture, characterized by a distanced view that becomes dynamic solely owing to the radical coordinates of the gaze.

Tanis was actually born in Korea, but was adopted by Dutch parents. He first visited Korea again a few years ago, did not know the language, and was quite overwhelmed by the vast city of Seoul. Tanis articulates this arnbivalence between fascination and the feeling of being foreign with his view of contemporary Seoul, as he focuses on the surface of things.
Tanis' photographs of Seoul, taken over a period of about two and a half years, compositionally present the dynamism of the large city as well as the metropolis in which people remain anonymous and lead anonymous lives. What arises is a portrait of the entire body of a city, which in terms of precise observation includes not only the topography but also the structural elements of the social and the economie, and be it only as the empty space in the web of functionally differentiated urban space.